REGLER OCH VILLKOR

BETALNING OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan med kortbetalning på webben: Din anmälan är bindande, och komplett först när du har betalat in anmälningsavgiften. När betalningen är Traningsevent.se tillhanda och anmälningsformuläret ifyllt får du via mail en bekräftelse på din anmälan. Erhåller vi ingen betalning från dig är din anmälan förbrukad och platsen kan säljas till annan intressent. Om du får förhinder och av någon anledning inte kan delta på eventet får du överlåta din plats till någon annan. Du ansvarar själv för att sälja din plats vidare. Deltagare som har anmält sig till en gratis middag och uteblir debiteras 500:- om ej avbokning sker senast en vecka före eventet. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet som står utanför vår kontroll. För avbeställnings- och olycksfallsförsäkring hänvisar vi till att använda”startklar”, bokas via www.startklar.nu

Betalning
Betalning sker direkt vid anmälan med kort eller via Paypal, vid vissa evenemang och vid gruppbokningar fakturerar vi. Fakturor ska betalas innan sista betalningsdag, därefter tillämpas påminnelseavgift.

Anmälan med faktura: Din anmälan är bindande att betalas med faktura från att du fyller i anmälan och skickar in dina uppgifter. När anmälan  är Traningsevent.se tillhanda och anmälningsformuläret är ifyllt får du via mail en faktura samt bekräftelse på din anmälan. Fakturan skickas ej automatiskt, därför kan det dröja någon vecka/veckor innan den når dig, särskilt om läger/event ligger långt fram i tiden. Om du får förhinder och av någon anledning inte kan delta på eventet får du överlåta din plats till någon annan. Du ansvarar själv för att sälja din plats vidare. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet som står utanför vår kontroll. För avbeställnings- och olycksfallsförsäkring hänvisar vi till att använda”startklar”, bokas via www.startklar.nu. Idrottsevenemang har ingen ångerrätt av köp enligt konsumentköplagen och jag är härmed införstådd i det.

Pris
I priset ingår alltid moms (6%). Priset som gäller finns på sidan vid din beställning. Priset kan ändras på grund av yttre omständigheter som traningsevent.se inte råder över.

Köp – idrottsevenemang och träningsevent har ingen ångerrätt

Idrottsevenemang har ingen ångerrätt av köp enligt konsumentköplagen och jag är härmed införstådd i det. Vid eventuella felaktigheter i bokningen förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand. Om du är under 18 år krävs målsmans tillstånd innan du beställer.

Fotografering
Vi tar fotografier på våra event. Bilderna kan komma att användas i trycksaker, på webben eller i annat kommersiellt material. Vill du inte att bilder där du finns med ska användas i detta syfte vänligen kontakta info (@) traningsevent.se

Instruktörer

Ibland händer det oförutsedda saker i livet, vi förbehåller oss därför rätten och möjligheten att i sista sekund kalla in en ersättare om marknadsförd instruktör för ett event inte kan närvara, på samma sätt kan vi addera eller ta bort instruktör om deltagarantalet kräver fler/färre instruktörer.

Information om behandling av personuppgifter
Den personliga information som tillhandahålls av dig, kommer att användas i syfte att upprätthålla kundrelationen samt ge dig infomration om kommande event som arrangeras, för och av traningsevent.se. Om du inte önskar att dina uppgifter skall användas i dessa syften, vänligen skriv till info (@) traningsevent.se. Personuppgiftsansvarig är Bursjöö Everyday stories AB.

Nu en rad som vi önskar att vi slapp skriva:
Våra event är till för träning, skratt, glädje och gemenskap. Vi tränar hårt och skrattar mycket. För att klara en hel dags träning bör man tanka sin kropp med tillräckligt med bränsle. Vi brinner för sundhet och vill att alla deltagare tränar av rätt anledning. Zero is not a size!